Další partneři
Google AdSense


Podle archeologických nálezů přišli první obyvatelé na území dnešního Řecka mezi lety 2000 – 1700 př.n.l. Avšak první řecky psané texty se začaly objevovat až kolem roku 1650-1600 př.n.l. Základním kamenem pro vnik Řecka a řecké kultury jak ji známe dnes byla Minojská civilizace, která obývala Krétu za střední doby bronzové (mezi lety 2000 – 1450 př.n.l.). Mezi léty 1450 – 1200 př.n.l. bylo území Řecka osídleno Mykénskou civilizací, která se z neznámých příčin zhroutila. V období mezi 1200 – 800 př.n.l. zavládla na území Řecka doba známá jako temná století. Po roce 800 př.n.l. začaly na hospodářsky významných místech vznikat městské státy – POLIS. Zakládáním městských států nastal zvrat a s ním i Zlatý věk řecké civilizace. Hlavními a nejdůležitějšími centry se staly Athény a Sparta. Avšak po dlouho trvajících bojích Peloponéské války Sparta naprosto rozdrtila Athény a stala se tak na krátký čas centrem Řecka. Ve 4. století př. n. l. se Řecko vzdalo a sklonilo nepříteli a dobyvateli králi Filipu II. Makedonskému. Jeho syn Alexandr Veliký Makedonský byl velkým šiřitelem řecké kultury a myšlení. Po smrti Alexandra Velikého Makedonského se vlády ujali jeho nástupci a dali tak vzniknout doby Helénských království (doby Helénské). Kolem roku 146 př.n.l. došlo k Makedonským válkám mezi Řeckem a Římem. Řecko bylo poraženo a stalo se součástí římského impéria. V pozdějších dobách se stalo Řecko součástí Byzantské říše a po roce 1453 n.l. po pádu Konstantinopole je ovládli osmanští Turci. Turecká nadvláda byla ukončena Řeckou válkou za nezávislost. Ta proběhla mezi léty 1821-1829. Po řecké válce za nezávislost se Řecko stalo královstvím. V roce 1832 byl za řeckého krále zvolen Otto I. z dynastie Wittelsbachů. Po svržení krále Otta I. usedl na trůn roku 1862 dánský princ Vilém jako král Jiří I. Po vojenském převratu v roce 1924 bylo Řecko vyhlášeno republikou, avšak v roce 1935 po restauraci monarchie usedl na řecký trůn Jiří II. Jiří II pak po obsazení Řecka němci uprchl do exilu. V této době bylo Řecko zmítáno nepokoji mezi zastánci komunismu a zastánci monarchie. V roce 1946 bylo s britskou pomocí obnoveno řecké království. Nedlouho potom započala 3letá občanská válka, která skončila úplným poražením komunistických sil. V roce 1967 byl svržen král Konstantin II díky vojenskému převratu a po osm následujících let bylo Řecko pod nadvládou vojenských plukovníků. Roku 1974 byla znovuzřízena republika. Roku 1981 byl ve volbách zvolen do čela Andreas Papandreu a stal se tak prvním socialistickým předsedou vlády. Dnes je řeckým prezidentem Karolos Papoulias.